LCX Lease heeft met uiterste zorgvuldigheid deze website samengesteld. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel weergegeven wordt. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat de getoonde informatie niet juist en/of actueel is. Wij kunnen derhalve niet gehouden worden aan mogelijke onjuiste of incourante informatie welke op deze website wordt getoond, noch kunnen wij enige aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden.


De gebruiker van de informatie is geheel verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. LCX Lease aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de website beschikbare informatie (waaronder links naar websites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

 

Copyrights
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld of overeengekomen bezit LCX Lease alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid en video’s) op deze website.
Het kopiëren van materiaal op deze website en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door LCX Lease.


Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan.
Copyrights 2003 – 2016 LCX Lease